Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2023 roku | Łódź