Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
7-8 czerwca 2024 | WARSZAWA