KONFERENCJA SEKCJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

14-15.06.2019
WARSZAWA

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w Kongresie Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Coraz częściej mówimy o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca, której wdrażanie rozpoczynamy w ramach projektu KONS.

Mamy nadzieję, że nasz Kongres będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego / chirurgicznego, elektroterapii, niewydolności serca, wraz z przeszczepem serca oraz postępowaniem w chorobach towarzyszących.

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

 

wraz z Zarządem Sekcji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przemysław Leszek - przewodniczący

Andrzej Gackowski - przewodniczący

Jadwiga Nessler

Ewa Straburzyńska-Migaj

Izabella Uchmanowicz

Marta Kałużna-Oleksy

Agnieszka Pawlak

Tomasz Kukulski

Piotr Rozentryt

Małgorzata Lelonek

Robert Zymliński

KOMITET
NAUKOWY

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Planowane tematy sesji i program wykładowy.

 

Tematy są tematami kierunkowymi, ale ich ostateczny obraz może jeszcze ulec zmianie.

Kilka sesji będzie zorganizowanych we współpracy z innymi sekcjami PTK.

 

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - RÓŻNE FENOTYPY

(1). HFpEF i HFmEF – wyzwanie dla klinicysty

 1. Aktualny stan wiedzy o HFmrEF i HFpEF w pigułce.
 2. Jak rozpoznać lub wykluczyć w praktyce?
 3. Choroby spichrzeniowe – u kogo podejrzewać, jak rozpoznawać, leczyć?
 4. Kardiomiopatia przerostowa – arkana diagnostyki i leczenia 

(2). Niewydolność serca – szczególne etiologie

 1. Kardiomiopatia połogowa – rozpoznanie i postepowanie.
 2. Tako Tsubo – rozpoznanie i postępowanie.
 3. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (AKPK).
 4. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.

(3). Zapalenie mięśnia serca i kardiomiopatie

 1. Czy istnieje uniwersalna klasyfikacja  kardiomiopatii ? 
 2. Zapalenie mięśnia serca nowe dane, diagnostyka i leczenie w praktyce
 3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa – kiedy skierować na diagnostykę genetyczną ?
 4. Kardiomiopatia restrykcyjna, a konstrykcja osierdziowa jak diagnozować i postępować ? 

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I CHOROBY TOWARZYSZĄCE

(4). Wiek podeszły – nowe wyzwania

 1. Odmienności farmakoterpii
 2. Problem samoopieki
 3. Pacjent w wieku podeszłym w oddziale kardiologii
 4. Spojrzenie geriatry – czy leczy tak samo jak kardiolog?

(5). KardioOnkologia      

 1. Pacjent onkologiczny - profilaktyka i leczenie niewydolności serca
 2. Pacjent onkologiczny z chorobą wieńcową
 3. Pacjent onkologiczny a zaburzenia rytmu serca
 4. Pacjent ze stymulatorem poddawany radioterapii
 5. Pacjent onkologiczny - leczenie przeciwkrzepliwe

(6). Choroby towarzyszące niewydolności serca – nowe wyzwania

 1. Duszność – może choroba płuc?
 2. Niedobór żelaza / niedokrwistość
 3. Zaburzenia snu i oddychania
 4. Ciąża

(7). Pacjent z niewydolnością serca i cukrzycą AD 2019

 1. Niewydolność serca i cukrzyca – niebezpieczny duet.
 2. Nerki u pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą.
 3. Cukrzyca u pacjenta z niewydolnością serca okiem diabetologa
 4. Edukacja pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą

(8). Choroba niedokrwienna serca i HFrEF ?

 1. Leczenie farmakologiczne
 2. Kwalifikacja do rewaskularyzacji – czy oceniać żywotność?
 3. Heart Team Ekspertów – zadecydujmy optymalnie (prezentacja trudnych pacjentów)
 • kardiochirurg
 • kardiolog interwencyjny
 • kardiolog „zachowawczy”

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

(9). Postepowanie w ostrej niewydolności serca

 1. Farmakoterapia – tylko dożylna czy także doustna?
 2. Kiedy i jakie leki inotropowe zastosować ?
 3. Czy jest miejsce dla IABP ?
 4. Wspomaganie krótkoterminowe – możliwości i zasady stosowania
 5. Niewydolność nerek – czy tylko leczenie nerkozastępcze ?

ARYTMIA I ELEKTROTERAPIA

(10). Niewydolność serca i arytmie – splątane drogi – jak wyjść na prostą?

 1. Leczenie farmakologiczne – nadmierne oczekiwania?
 2. Urządzenia wszczepialne - kogo kwalifikujemy, czego oczekujemy?
 3. Ablacja arytmii komorowych - postępowanie planowe czy ostatnia deska ratunku ? Planowo czy w ostateczności?
 4. Migotanie przedsionków - czas na zmianę paradygmatu ?
 5. Etiologia niedokrwienna vs. nie-niedokrwienna – odrębności w elektroterapii 

(11). Elektroterapia w niewydolności serca

 1. Tachykardiomiopatia – rozpoznanie, zapobieganie i leczenie
 2. Dobór i optymalizacja ustawień stymulatorów I implantacji elektrod
 3. Nowości w elektroterpii u pacjentów z NS

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - FARMAKOTERAPIA

(12). Nowości w farmakoterapii niewydolności serca

 1. Aktualne badania w farmakoterapii niewydolności serca.
 2. Ocena skuteczności leczenia – biomarkery / badania obrazowe?
 3. Poprawa funkcji serca – czy możemy odstawić leki?
 4. NOAC – w migotaniu przedsionków i nie tylko.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - Zastawki

(13). Wtórna niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych
Patofizjologia i ocena niedomykalności zastawki mitralnej / trójdzielnej - kontrowersje

 1. Rola farmakoterapii i elektroterapii
 2. Rola chirurga - naprawa, wymiana
 3. Procedury małoinwazyjne - czy mamy dowody na skuteczność?
 4. Niedomykalność trójdzielna - kiedy jest za wcześnie a kiedy za późno by operować?

(14). Wady zastawkowe w fazie dekompensacji
Różne oblicza ciasnej stenozy aortalnej – jak je odróżnić ?

 1. Stenoza aortalna leczenie – AVR, TAVI, BAV czy już tylko OMT ?
 2. Niedomykalność aortalna - naprawa, wymiana czy obserwacja?
 3. Organiczna niedomykalność mitralna - opcje leczenia

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA ZAAWANSOWANA – NOWE / STARE DROGI

(15). Zaawansowana niewydolność serca
Pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca – jak przewidzieć dekompensację?

 1. LVAD czy OHT - blaski i cienie w opinii chirurga
 2. LVAD czy OHT ? - teoria i praktyka w opinii kardiologa
 3. Przeszczep serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.
 4. Przeszczepy wielonarządowe – czy już bliska przyszłość?

(16). Pacjent po przeszczepie a pacjent z LVAD – podobieństwa i różnice

 1. Telemonitoring domowy
 2. Opieka pielęgniarska i rehabilitacja
 3. Opieka lekarska
 4. Kontakt z lekarzem opieki codziennej

(17). Nadciśnienie płucne i prawa komora w zaawansowanej niewydolności serca 

 1. Jak ocenić nadciśnienie płucne u pacjenta z zawansowaną niewydolnością serca
 2. Jak optymalnie ocenić prawa komorę ?
 3. Czynniki determinujące kwalifikację do LVAD/BIVAD/OHT
 4. Pacjent z nadciśnienie płucnym, uszkodzeniem prawej komory – co zaoferować jeśli LVAD i przeszczep nie są możliwe?

(18). Niewydolność serca – opieka pielęgniarska i rehabilitacja
Telemonitoring domowy

 1. Opieka pielęgniarska
 2. Opieka fizjoterapeuty
 3. Opieka psychologiczna

(19). Nowości z Kongresu Niewydolności Serca 2019

TBD

(20). Sesja HOT (Heart Failure Specialist of Tomorrow)
Największe koszmary dyżurowe – poradnik praktyczny 

Dyskusja z ekspertami dotycząca trudnych pacjentów

ABSTRAKTY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń naukowych

na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK (Warszawa, 14-15 czerwca 2019)

- najlepszy plakat zostanie nagrodzony grantem wyjazdowym na Kongres Heart Failure 2020.

 

System abstraktowy będzie czynny

na stronie http://ptkardio.pl 

od 15 lutego do 31 marca 2019 r.

MIEJSCE

Golden Tulip Warsaw Centre
00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2
tel. 22 582 75 00

SPONSORZY

Sponsor złoty

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

TEL. 576 954 917

E-MAIL: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68