X KONFERENCJA
ASOCJACJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

03-04.09.2021 | WARSZAWA

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w X Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Coraz częściej mówimy o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca, której wdrażanie rozpoczynamy w ramach projektu KONS.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego / chirurgicznego, elektroterapii, niewydolności serca, wraz z przeszczepem serca oraz postępowaniem w chorobach towarzyszących.

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

 

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

dr hab. Paweł Rubiś

Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przemysław Leszek - przewodniczący

 

Rafał Baranowski

Agata Bielecka-Dąbrowa

Mariusz Gąsior

Andrzej Gackowski

Marcin Gruchała

Piotr Hoffman

Tomasz Hryniewiecki

Ewa Jankowska

Marta Kałużna-Oleksy

Tomasz Kukulski

Małgorzata Lelonek

Katarzyna Mizia-Stec

Jadwiga Nessler

Agnieszka Pawlak

Piotr Ponikowski

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz M. Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Ewa Straburzyńska-Migaj

Izabella Uchmanowicz

Adam Witkowski

Tomasz Zieliński

Robert Zymliński

KOMITET
NAUKOWY

Daria Adamczak

Waldemar Banasiak

Rafał Baranowski

Michał Bednarek

Agata Bielecka-Dąbrowa

Michał Bohdan

Krystyna Czapla

Marcin Fijałkowski

Bogna Foss-Nieradko

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Marek Gierlotka

Maciej Grabowski

Marcin Grabowski

Stefan Grajek

Tomasz Grodzicki

Marcin Gruchała

Adrian Gwizdała

Michał Hawranek

Piotr Hetman

Piotr Hoffman

Tomasz Hryniewiecki

Ewa A. Jankowska

Piotr Jankowski

Beata Jankowska-Polańska

Marta Kałużna-Oleksy

Karol Kamiński

Jarosław Kaźmierczak

Mariusz Kłopotowski

Piotr Kołsut

Adam Kozierkiewicz

Rafał Krenke

Dorota Krówczyńska

Agnieszka Kuczaj

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Jacek Legutko

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Magdalena Lisiak

Bartosz Łoza

Maciej Małecki

Anna Mierzyńska

 

Maciej Miłkowski

Przemysław Mitkowski

Katarzyna Mizia-Stec

Irena Młynarczyk 

 Agnieszka Młynarska

 Jadwiga Nessler

Alicja Nowak

Jolanta Nowak

Alicja Nowowiejska-Wiewióra

Marek Ochman

Grzegorz Opolski

Michał Orczykowski

Artur Oręziak

Agnieszka Pawlak

Ewa Piotrowicz

Piotr Ponikowski

Tadeusz Przybyłowski

Katarzyna Ptaszyńska–Kopczyńska 

Mateusz Puślecki

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz M. Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Maciej Stąpór

Maciej Sterliński

Janina Stępińska

Jarosław Stoliński

Ewa Straburzyńska-Migaj

Michał Sutkowski

Remigiusz Szczepanowski

Eugeniusz Szpakowski

Hanna Szwed

Jarosław Szymański

Mateusz Tajstra

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Maria Walkiewicz

Karol Wierzbicki

Karina Wierzbowska-Drabik

Adam Witkowski

Marta Wleklik

Michał Zakliczyński

Tomasz Zieliński

Robert Zymliński

PROGRAM

Piątek

10:00 - 11:30
Sala Lilia

Warsztaty elektrokardiograficzne

pod kierunkiem R. Baranowskiego (Warszawa)

Sala Róża

Warsztaty echokardiograficzne

pod kierunkiem A. Gackowskiego (Kraków)
i T. Kukulskiego (Zabrze)

11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
Sala Lilia

Nowości w leczeniu i diagnostyce kardiomiopatii

Przewodniczący: E.K. Biernacka (Warszawa), Z. Bilińska (Warszawa), P. Rubiś (Kraków)

 1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa – kiedy skierować na badania genetyczne?
  Z. Bilińska (Warszawa)
 2. Znaczenie heterogenności w kardiomiopatii przerostowej (różne fenotypy).
  P. Rubiś (Kraków)
 3. Arytmogenna kardiomiopatia prawo-(lewo)-komorowa.
  A. Pawlak (Warszawa)
 4. Postepowanie w kanałopatiach.
  E.K. Biernacka (Warszawa)
Sala Róża

Niewydolność serca – nie tylko leczenie farmakologiczne

Przewodniczący: Małgorzata Rajda (Halifax, Kanada), A. Mamcarz (Warszawa), T. Pasierski (Warszawa)

 1. Współpraca i zrozumienie pacjenta.
  Małgorzata Rajda (Halifax, Kanada)
 2. Dieta i nawyki.
  T. Rywik (Warszawa)
 3. Ruch nie na receptę.
  A. Mamcarz (Warszawa)
 4. Postępowanie paliatywne u chorego z krańcową niewydolnością serca.
  T. Pasierski (Warszawa)
Sala Irys

Rewaskularyzacja w niewydolności serca – A.D. 2020

Przewodniczący: M. Gąsior (Zabrze), M. Jaguszewski (Gdańsk), R. Gil (Warszawa)

 1. Nowe spojrzenie na ocenę wskazań do rewaskularyzacji.
  C. Kępka (Warszawa)
 2. Kiedy i czy przezskórna rewaskularyzacja?
  M. Hawranek (Zabrze)
 3. Znaczenie udrażniania przewlekłych niedrożności (CTO) w niewydolności serca.
  M. Opolski (Warszawa)
 4. Kiedy i czy CABG w niewydolności serca?
  J. Konstaty-Kalandyk (Kraków)
13:15 - 14:15
Przerwa lunchowa

SESJE PLAKATOWE

Sesja konkursowa I (niewydolność serca – diagnostyka, leczenie, rokowanie)

Przewodniczący: A. Pawlak (Warszawa), P. Rozentryt (Zabrze), P. Rubiś (Kraków)

Sesja konkursowa II (ostra niewydolność serca, choroby współistniejące)

Przewodniczący: E.A. Jankowska (Wrocław), M. Kałużna-Oleksy (Poznań), T. Rywik (Warszawa)

14:15 - 15:15
Sala Róża + Irys

Sesja Novartis

Sala Lilia

Różne oblicza przyczyn niewydolności serca.

Sesja organizowana przez Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.  

Przewodniczący: A. Młynarska (Katowice), I. Uchmanowicz (Wrocław), T. Rywik (Warszawa)

 1. Serce sportowca – czy zawsze sport to zdrowie?
  M. Kmiecicka (Warszawa)
 2. Zapalenie mięśnia sercowego – skąd się bierze?
  D. Krówczyńska (Warszawa)
 3. Kardiomiopatia połogowa – czy ciąża to fizjologia?
  M. Walkiewicz (Warszawa)
 4. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich – ważna przyczyna kolejnych hospitalizacji
  B. Polańska-Janowska (Wrocław), D. Krówczyńska (Warszawa), M. Kmiecicka (Warszawa)
 5. Depresja w niewydolności serca – jak pomóc pacjentowi?
  A. Mierzyńska (Warszawa)
15:15 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 17:00
Sala Róża + Irys

INAUGURACJA

Prowadzenie: P. Leszek (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław)

Panel: A. Gackowski (Kraków), M. Gąsior (Zabrze), T. Hryniewiecki (Warszawa), E.A. Jankowska (Wrocław), J. Kaźmierczak (Szczecin), A. Kozierkiewicz (Warszawa), J. Nessler (Kraków), Mirosław Rajda (Halifax, Kanada), I. Uchmanowicz (Wrocław) 

 1. Niewydolność serca w POLSCE 2019 – aktualna sytuacja.
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Przygotowanie i pierwsze doświadczenia z uruchomienia pilotażu programu KONS.
  A. Kozierkiewicz (Warszawa)
 3. Kanadyjski model opieki w niewydolności serca.
  Mirosław Rajda (Halifax, Kanada)
 4. Co wynika z rejestru PL/ACS dla chorych z niewydolnością serca?
  M. Gąsior (Zabrze)
 5. Centra doskonałości niewydolności serca – nowa inicjatywa HFA.
  E.A. Jankowska (Wrocław)
 6. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prace prezentowane na sesjach plakatowych
  i wręczenie nagród.
  P. Leszek (Warszawa), E.A. Jankowska (Wrocław), A. Pawlak (Warszawa)

Dyskusja panelowa – 40 minut

17:00 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 18:45
Sala Lilia

Radykalne leczenie niewydolności serca

Przewodniczący: M. Zakliczyński (Wrocław), J. Konstaty-Kalandyk (Kraków), M. Kuśmierczyk (Warszawa)

 1. Wada wrodzona a przeszczep serca.
  M. Kuśmierczyk (Warszawa)
 2. Przeszczep serca – kiedy jest już za późno i co wtedy robić?
  M. Sobieszczańska–Małek (Warszawa)
 3. Krótkoterminowe wspomaganie krążenia – kiedy i dla kogo?
  M. Załęska-Kocięcka (Warszawa)
 4. Długoterminowe wspomaganie lewej komory – kiedy i dla kogo?
  K. Wierzbicki (Kraków)
 5. Monitorowanie pacjenta z długoterminowym wspomaganiem lewej komory serca.
  J. Szymański (Warszawa)
Sala Róża

Arytmia i urządzenia wszczepialne w niewydolności serca

Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań), A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź), M. Sterliński (Warszawa)

 1. Arytmia u dorosłego pacjenta z wrodzoną wadą serca.
  A. Bielecka-Dąbrowa (Łodź)
 2. Pacjent z niewydolnością serca i arytmią nadkomorową/migotaniem przedsionków.
  P. Mitkowski (Poznań)
 3. Możliwości farmakologiczne i inwazyjne leczenie arytmii komorowej w niewydolności serca.
  R. Bodalski (Warszawa)
 4. Aktualne wskazania i nowe możliwości elektroterapii – pamiętajmy również o powikłaniach.
  A. Oręziak (Warszawa)
Sala Irys

Obrazowanie w przewlekłej niewydolności serca – zagadki diagnostyczne/quiz

Przewodniczący: A. Gackowski (Kraków), T. Kukulski (Zabrze), M. Kowalski (Warszawa)

 1. Przypadek 1
  A. Pawlak (Warszawa)
 2. Przypadek 2
  M. Kowalski (Warszawa)
 3. Przypadek 3
  T. Kukulski (Zabrze)
 4. Przypadek 4
  M. Drozd (Wrocław)
17:15 - 18:45
Orchidea A

Warsztaty:

Terapia nerkozastępcza

Orchidea B

Warsztaty:

Wentylacja

Frezja

Warsztaty:

Urządzenia wszczepialne

Sobota

08:30 - 10:00
Sala Lilia

Klasyczna farmakoterapia niewydolności serca – wciąż niejasności/wątpliwości

Przewodniczący: J. Nessler (Kraków), E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), M. Lelonek (Łódź)

 1. Dawka beta-blokera czy częstość rytmu serca – co istotniejsze?
  P. Leszek (Warszawa)
 2. ACE-Inhibitor czy AT-bloker czy ARNI?
  J. Kasprzak (Łódź)
 3. Diuretyk – jak optymalizować leczenie.
  P. Rozentryt (Zabrze)
 4. Nowe możliwości farmakoterapii w 2020.
  A. Gackowski (Kraków)
Sala Róża

Interdyscyplinarne zagadnienia w niewydolności serca

Przewodniczący: M. Małecki (Kraków), R. Małecki (Warszawa), J. Niedziela (Zabrze)

 1. Przewlekła choroba nerek.
  R. Małecki (Warszawa)
 2. Niedobór żelaza/anemia.
  E. A. Jankowska (Wrocław)
 3. Cukrzyca.
  M. Małecki (Kraków)
 4. POChP a niewydolność serca.
  J. Niedziela (Zabrze)
 5. Depresja i problemy psychiatryczne w niewydolności serca.
  B. Łoza (Warszawa)
Sala Irys

Oby jak najrzadziej – ale trzeba pamiętać!

Przewodniczący:
M. Sobieszczańska-Małek
(Warszawa), P. Rubiś (Kraków), Mirosław Rajda
(Halifax, Kanada)

 1. Bezpośrednie i odległe komplikacje operacyjnej naprawy zastawki mitralnej w zaawansowanej dysfunkcji skurczowej lewej komory
  J. Stoliński (Kraków)
 2. Typowe i nietypowe problemy po przeszczepie serca.
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 3. Zakrzepica LVAD – co trzeba wiedzieć, jak się uchronić i leczyć.
  I. Górkiewicz-Kot (Kraków)
 4. Infekcje w LVAD – co trzeba wiedzieć, jak się uchronić i leczyć.
  M. Kuśmierczyk (Warszawa)
 5. Niewydolność serca i konieczność operacji kardiochirurgicznej u świadków Jehowy?
  P. Kołsut (Warszawa)
10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 11:45
Sala Lilia

Servier

Sala Róża

Niecodzienne przyczyny niewydolności serca

Przewodniczący: A. Pawlak (Warszawa), M. Jaguszewski (Gdańsk), P. Rubiś (Kraków)

 1. Fenokopie kardiomiopatii rozstrzeniowej
  P. Rubiś (Kraków)
 2. Czy w zespole Tako-tsubo dochodzi do rozwoju przewlekłej niewydolności serca?
  M. Fijałkowski (Gdańsk)
 3. Amyloidoza sercowa – czy na pewno taka rzadka?
  E.A. Jankowska (Wrocław)
 4. Nie-scalenie lewej komory – co wiemy na pewno, a co jest w sferze domysłów?
  T. Kukulski (Zabrze)
Sala Irys

Ostra niewydolność serca – zagadki diagnostyczne/quiz.
Sesja organizowana we współpracy z Asocjacją Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), A. Tycińska (Białystok), M. Gierlotka (Opole)

 1. Przypadek 1
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. Przypadek 2
  A. Tycińska (Białystok)
 3. Przypadek 3 (wspomaganie krótkoterminowe lewej komory)
  M. Załęska-Kocięcka (Warszawa)
 4. Przypadek 4
  M. Gierlotka (Opole)
 5. Przypadek 5 (dializoterapia)
  R. Zymliński (Wrocław)
11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Sala Lilia

Niewydolność serca a frakcja wyrzutowa lewej komory

Przewodniczący: J. Nessler (Kraków), M. Lelonek (Łódź)

 1. HFrEF – co budzi nasze wątpliwości w 2020 roku?
  J. Nessler (Kraków)
 2. HFmrEF – czy na pewno potrzebna?
  P. Leszek (Warszawa)
 3. HFpEF – wiemy coraz więcej ale…
  M. Lelonek (Łódź)
 4. Wady wrodzone serca – czy też jesteśmy uzależnieni od EF?
  L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
Sala Róża

Przeszczep serca…, a może nie tylko?

Przewodniczący: T. Urbanowicz (Poznań), Mirosław Rajda (Halifax, Kanada), K. Wierzbicki (Kraków)

 1. Jak optymalnie wybrać biorcę i dawcę w starszym wieku do przeszczepu?
  M. Gruchała (Gdańsk)
 2. Choroba graftu – co to oznacza?
  M. Zakliczyński (Wrocław)
 3. Gdzie zaczynają się i kończą wskazania do przeszczepu płuc?
  M. Ochman (Zabrze)
 4. Przeszczepy wielonarządowe
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
Sala Irys

Niewydolność serca – zagadki EKG/quiz

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), J. Lelakowski (Kraków), R. Baranowski (Warszawa)

 1. Przypadek 1
  M. Sterliński (Warszawa)
 2. Przypadek 2
  J. Lelakowski (Kraków)
 3. Przypadek 3
  M. Grabowski (Warszawa)
 4. Przypadek 4
  O. Kowalski (Zabrze)
 5. Przypadek 5
  M. Tajstra (Zabrze)
13:30 - 14:30
Przerwa lunchowa
14:30 - 16:00
Sala Lilia

Kardio-onkologia – czy już nowa dyscyplina?

Przewodniczący: J. Nessler (Kraków), A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź), P. Rozentryt (Zabrze)

 1. Pacjent onkologiczny z niewydolnością serca – optymalne postępowanie
  M. Knapp (Białystok)
 2. Pacjent onkologiczny z arytmią
  M. Bohdan (Gdańsk)
 3. Optymalizacja leczenia przeciwkrzepliwego u pacjenta onkologicznego
  P. Leszek (Warszawa)
 4. Utrzymujący się płyn w osierdziu – co robię?
  K. Kamiński (Białystok)
Sala Róża

O czy zapominamy w codziennym leczeniu niewydolności serca?

Przewodniczący: M. Lelonek (Łódź), A. Pawlak (Warszawa), T. Zieliński (Warszawa)

 1. O wieku chorego…
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. O zapaleniu mięśnia serca…
  A. Pawlak (Warszawa)
 3. O chorobach spichrzeniowych…
  T. Zieliński (Warszawa)
 4. O kardiomiopatii restrykcyjnej/konstrykcji osierdzia.
  T. Kukulski (Zabrze)
Sala Irys

Wady zastawek a niewydolność serca – trudne zagadki echokardiograficzne

Przewodniczący: T. Hryniewiecki (Warszawa), A. Gackowski (Kraków), M. Fijałkowski (Gdańsk)

 1. Niewydolność serca u pacjenta z IZW.
  K. Zatorska (Warszawa)
 2. Niewydolność serca i niedomykalność mitralna.
  D. Sobczyk (Kraków)
 3. Niewydolność obu-komorowa serca – Tri-Clip.
  P. Stokłosa (Warszawa)
 4. Niewydolność serca i stenoza aortalna.
  M. Stąpór (Kraków)
 5. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji wady zastawkowej.
  M. Wilczyńska (Warszawa)
16:15 - 17:45
Sala Lilia

Kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca.
Sesja organizowana przez Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.

Przewodniczenie: J. Nessler (Kraków), I. Uchmanowicz (Wrocław), Piotr Hetman (Kraków)

 1. Model opieki nad chorym z niewydolnością serca.
  D. Kaszuba (Poznań)
 2. Koordynowana opieka nad osobami z niewydolnością serca.
  J. Nessler (Kraków)
 3. Doświadczenia w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca.
  B. Lech (Kraków)
 4. Curriculum dla pielęgniarek niewydolności serca.
  M. Lisiak (Wrocław)
 5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca.
  I. Uchmanowicz (Wrocław)
Sala Róża

Niewydolność serca i nadciśnienie płucne.

Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), K. Kamiński (Białystok), G. Kopeć (Kraków)

 1. Diagnostyka nadciśnienia płucnego
  J. Kasprzak (Łódź)
 2. „Wtórne” nadciśnienie płucne – co kryje się w tym rozpoznaniu?
  G. Kopeć (Kraków)
 3. Nadciśnienie płucne związane z niewydolnością lewej komory serca – czy specyficzne leczenie farmakologiczne jest możliwe?
  E. Lewicka
 4. Nadciśnienie związane z niewydolnością lewej komory serca – co poza leczeniem farmakologicznym?
  P. Leszek (Warszawa)

Marszałkowska 94

00-510 Warszawa

tel. 22 596 01 22

email: H3383-RE5@accor.com

Oferta zakwaterowania w hotelu w terminie 02/03 września 2021 r.
TBD

Oferta zakwaterowania w hotelu w terminie 03/04 września 2021 r.
TBD

 

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt mailowy
celem przekazania szczegółowych wytycznych: niewydolnosc@cowalski.pl 

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

TEL. 576 954 917

E-MAIL: niewydolnosc@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68

BIURO PRASOWE