KONFERENCJA SEKCJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

14-15.06.2019
WARSZAWA

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w Kongresie Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Coraz częściej mówimy o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca, której wdrażanie rozpoczynamy w ramach projektu KONS.

Mamy nadzieję, że nasz Kongres będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego / chirurgicznego, elektroterapii, niewydolności serca, wraz z przeszczepem serca oraz postępowaniem w chorobach towarzyszących.

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

 

wraz z Zarządem Sekcji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Andrzej Gackowski i Przemysław Leszek - przewodniczący

Ewa Straburzyńska-Migaj

Marta Kałużna-Oleksy

Małgorzata Lelonek

Izabella Uchmanowicz

Agnieszka Pawlak

Tomasz Kukulski

Robert Zymliński

Piotr Ponikowski

Jadwiga Nessler

Katarzyna Mizia-Stec

Marcin Gruchała

Adam Witkowski

Mariusz Gąsior

Piotr Hoffman

Rafał Baranowski

Piotr Szymański

Tomasz Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Tomasz Zieliński

KOMITET
NAUKOWY

Daria Adamczak

Waldemar Banasiak

Rafał Baranowski

Michał Bednarek

Michał Bohdan

Izabela Copik

Krystyna Czapla

Marcin Fijałkowski

Bogna Foss-Nieradko

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Marcin Grabowski

Tomasz Grodzicki

Adrian Gwizdała

Michał Hawranek

Piotr Hetman

Piotr Hoffman

Ewa Jankowska

Beata Jankowska-Polańska

Marek Jemielity

Marta Kałużna-Oleksy

Karol Kamiński

Mariusz Kłopotowski

Piotr Kołsut

Dorota Krówczyńska

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Jacek Legutko

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Magdalena Lisiak

Maciej Małecki

Anna Mierzyńska

Katarzyna Mizia-Stec

Irena Młynarczyk 

Agnieszka Młynarska

Ewa Molka

Jadwiga Nessler

Alicja Nowak

 Jolanta Nowak

Alicja Nowowiejska-Wiewióra

Marek Ochman

Michał Orczykowski

Artur Oręziak

Jerzy Pacholewicz

Agnieszka Pawlak

Ewa Piotrowicz

Piotr Ponikowski

Tadeusz Przybyłowski

Katarzyna Ptaszyńska–Kopczyńska 

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Maciej Sterliński

Janina Stępińska

Jarosław Stoliński

Ewa Straburzyńska-Migaj

Michał Sutkowski

Remigiusz Szczepanowski

Eugeniusz Szpakowski

Jarosław Szymański

Piotr Szymański

Mateusz Tajstra

Olga Trojnarska

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Maria Walkiewicz

Kazimierz Widenka

Karol Wierzbicki

Karina Wierzbowska-Drabik

Adam Witkowski

Marta Wleklik

Renata Wolfshaut-Wolak

Michał Zakliczyński

Michał Zembala

Tomasz Zieliński

Robert Zymliński

PROGRAM

Piątek

10:30 - 11:45
Sala Tulip 1+2

WARSZTATY

Echokardiografia serca niewydolnego – od rozpoznania do skutecznego leczenia.
We współpracy z Sekcją Echokardiografii.

Prowadzenie: O. Trojnarska (Poznań)

 1. HFrEF – elementy oceny zaawansowania.
  T. Kukulski (Zabrze)
 2. Pacjent 1.
  A. Gackowski (Kraków)
 3. HfpEF – jak rozpoznać?
  K. Mizia-Stec
 4. Pacjent 2.
  P. Szymański (Warszawa)
Sala Azalia

WARSZTATY INTERAKTYWNE

EKG a niewydolność serca.

Zagadki EKG u pacjentów z niewydolnością serca.

R. Baranowski

11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Sala Tulip 1+2

Pacjent z niewydolnością serca i cukrzycą AD 2019.

 1. Niewydolność serca i cukrzyca – niebezpieczny duet.
  M. Lelonek (Łódź)
 2. Nerki u pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą.
  P. Rozentryt (Zabrze)
 3. Cukrzyca u pacjenta z niewydolnością serca okiem diabetologa.
  M. Małecki (Kraków)
 4. Edukacja pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą.
  M. Lisiak (Wrocław)
Sala Azalia

Choroba niedokrwienna serca i HfrEF?

 1. Leczenie farmakologiczne.
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. Kwalifikacja do rewaskularyzacji – czy oceniać żywotność?
  P. Leszek (Warszawa)
 3. Heart Team Ekspertów – zadecydujmy optymalnie (dyskusja dot. 4 pacjentów)
  M. Gąsior, K. Wierzbicki, J. Legutko, P. Kołsut, A. Gackowski
13:30 - 14:30
Przerwa lunchowa
14:30 - 15:30
Sala Tulip 1+2

Sesja sponsorowana firmy NOVARTIS.

Sala Azalia

Niewydolność serca – opieka pielęgniarska i rehabilitacja.

We współpracy z sekcją Pielęgniarstwa i Sekcją Rehabilitacji.

 1. Telemonitoring domowy.
  E. Piotrowicz (Warszawa)
 2. Opieka pielęgniarska.
  M. Wleklik (Wrocław)
 3. Opieka fizjoterapeuty. 
  I. Młynarczyk (Zabrze)
 4. Opieka psychologiczna. 
  R. Szczepanowski (Wrocław)
15:30 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 17:00
Sala Tulip 1+2

Sesja Inauguracyjna.

 1. Niewydolność serca AD 2019 - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania.
  P. Ponikowski (Wrocław)
 2. Koordynowana Opieka nad pacjentem z Niewydolnością Serca – gdzie jesteśmy, co planujemy.
  J. Nessler (Kraków)
 3. Hospitalizacja jednodniowa pacjentów z niewydolnością serca – doświadczenia z Zabrza.
  M. Gąsior (Zabrze)
 4. Pacjent z niewydolnością serca okiem lekarza pierwszego kontaktu.
  M. Sutkowski (Warszawa) 

Dyskusja panelowa

17:00 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 18:45
Sala Tulip 1

Wiek podeszły – nowe wyzwania.

 1. Odmienności farmakoterapii.
  T. Grodzicki (Kraków)
 2. Problem samoopieki.
  I. Uchmanowicz (Wrocław)
 3. Pacjent w wieku podeszłym w oddziale kardiologii.
  A. Młynarska (Łódź)
 4. Zespół kruchości jako nowe wyzwanie w kardiologii.
  E. Jankowska (Wrocław)
Sala Tulip 2

KardioOnkologia.

 1. Pacjent onkologiczny - profilaktyka i leczenie niewydolności serca.
  K. Kamiński (Białystok)
 2. Pacjent onkologiczny z chorobą wieńcową.
  W. Banasiak (Wrocław)
 3. Pacjent arytmią / stymulatorem poddawany radioterapii.
  M. Tajstra (Zabrze)
 4. Pacjent onkologiczny - leczenie przeciwkrzepliwe.
  P. Leszek (Warszawa)
Sala Azalia
 1. Receptor mineralokortykoidowy – dlaczego tak istotny w leczeniu niewydolności serca.
  Wykład sponsorowany przez firmę Gedeon Richter.
  P. Leszek (Warszawa), M. Lelonek (Łódź)
 2. Spotkanie dla pacjentów. TBD

Sobota

08:30 - 10:00
Sala Tulip 1

Zaawansowana niewydolność serca.

We współpracy z sekcją Kardiochirurgii i Transplantologii.

 1. Pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca – jak przewidzieć dekompensację?
  T. Rywik (Warszawa)
 2. LVAD czy OHT?:
  - teoria i praktyka w opinii kardiologa.
  M. Zakliczyński (Zabrze)
  - blaski i cienie w opinii chirurga.
  K. Wierzbicki (Kraków)
 3. Przeszczep serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.
  M. Kuśmierczyk (Warszawa)
 4. Przeszczepy wielonarządowe – czy już bliska przyszłość?
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
Sala Tulip 2

Zapalenie mięśnia serca i kardiomiopatie.

 1. Czy istnieje uniwersalna klasyfikacja  kardiomiopatii? 
  P. Rubiś (Kraków)
 2. Zapalenie mięśnia serca nowe dane, diagnostyka i leczenie w praktyce.
  A. Pawlak (Warszawa)
 3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa –kiedy skierować na diagnostykę genetyczną?
  B. Foss-Nieradko (Warszawa)
 4. Kardiomiopatia restrykcyjna, a konstrykcja osierdziowa jak diagnozować i postępować?
  K. Wierzbowska-Drabik (Łódź)
Sala Azalia

Wtórna niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych.

 1. Patofizjologia i ocena niedomykalności zastawki mitralnej / trójdzielnej oraz rola farmakoterapii i elektroterapii.
  P. Szymański (Warszawa)
 2. Rola chirurga – naprawa, wymiana.
  J. Pacholewicz (Zabrze)
 3. Procedury małoinwazyjne- czy mamy dowody na skuteczność?
  A. Gackowski (Kraków)
 4. Niedomykalność trójdzielna - kiedy jest za wcześnie, a kiedy za późno by operować?
  T. Kukulski (Zabrze)
10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 11:45
Sala Tulip 1

Sesja sponsorowana firmy SERVIER.

Sala Tulip 2

HFpEF i HFmrEF – wyzwanie dla klinicysty.

 1. Aktualny stan wiedzy o HFmrEF i HFpEF w pigułce.
  M. Lelonek (Łódź)
 2. Jak rozpoznać lub wykluczyć w praktyce?
  A. Nowak (Poznań)
 3. Choroby spichrzeniowe – u kogo podejrzewać, jak rozpoznawać, leczyć?
  T. Zieliński (Warszawa)
 4. Kardiomiopatia przerostowa – arkana diagnostyki i leczenia.
  M. Kłopotowski (Warszawa)
Sala Azalia

Postepowanie w ostrej niewydolności serca.

We współpracy z Sekcją Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji.

 1. Kiedy diuretyk, nitrat kiedy i jakie leki inotropowe?
  A. Tycińska (Białystok)
 2. Czy jest miejsce dla IABP?
  M. Hawranek (Zabrze)
 3. Wspomaganie krótkoterminowe – możliwości i zasady stosowania (ECMO).
  M. Jemielity (Poznań)
 4. Niewydolność nerek – czy tylko leczenie nerkozastępcze?
  R. Zymliński (Wrocław)
11:45 - 12:30
Przerwa kawowa / Walne Zebranie Sekcji Sekcji Niewydolności Serca
12:30 - 14:00
Sala Tulip 1

Nie tylko niewydolność serca – nowe wyzwania.

 1. Duszność – może choroba płuc?
  T. Przybyłowski (Warszawa)
 2. Niedobór żelaza / niedokrwistość.
  E. Jankowska (Wrocław)
 3. Zaburzenia snu i oddychania.
  M. Bednarek (Warszawa)
 4. Ciąża.
  A. Nowowiejska-Wiewióra (Zabrze)
Sala Tulip 2

Nadciśnienie płucne i prawa komora w zaawansowanej niewydolności serca.

 1. Jak ocenić nadciśnienie płucne u pacjenta z zawansowaną niewydolnością serca.
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Jak optymalnie ocenić prawą komorę?
  J. Nowak (Zabrze)
 3. Czynniki determinujące kwalifikację do LVAD/BIVAD/OHT/TAH.
  M. Zembala (Zabrze)
 4. Pacjent z niewydolnością prawokomorową – jakie postępowanie?
  M. Kałużna-Oleksy (Poznań)
 5. Przeszczepienie płuc w IPAH - nowa strategia leczenia.
  M. Ochman (Zabrze)
Sala Azalia

Pacjent po przeszczepie / z LVAD – z problemem do rozwiązania.

We współpracy z sekcją Kardiochirurgii i Transplantologii i Pielęgniarstwa.

 1. Telemonitoring domowy.
  J. Szymański (Warszawa)
 2. Opieka pielęgniarska i rehabilitacja.
  I. Copik (Zabrze)
 3. Opieka lekarska.
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 4. Kontakt z lekarzem opieki codziennej.
  M. Zakliczyński (Zabrze)
14:00 - 15:00
Przerwa lunchowa
15:00 - 16:30
Sala Tulip 1

Nowości w farmakoterapii niewydolności serca.

 1. Aktualne badania w farmakoterapii niewydolności serca.
  T. Rywik (Warszawa)
 2. Poprawa funkcji serca – czy możemy odstawić leki?
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 3. NOAC – w migotaniu przedsionków i nie tylko – grant edukacyjny firmy Bayer.
  J. Stępińska (Warszawa)
 4. Nowości z kongresu w Atenach.
  J. Nessler (Kraków)
Sala Tulip 2

Wady zastawkowe w fazie dekompensacji.

We współpracy z sekcjami Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii.

 1. Różne oblicza ciasnej stenozy aortalnej – jak je odróżnić?
  T. Kukulski (Warszawa)
 2. Stenoza aortalna leczenie – AVR, TAVI, BAV czy już tylko OMT?
  A. Witkowski (Warszawa)
 3. Niedomykalność aortalna - naprawa, wymiana czy obserwacja?
  E. Szpakowski (Warszawa)
 4. Organiczna niedomykalność mitralna – opcje leczenia.
  J. Stoliński (Kraków)
Sala Azalia

Niewydolność serca – szczególne etiologie.

 1. Kardiomiopatia połogowa – rozpoznanie i postępowanie.
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Tako Tsubo – rozpoznanie i postępowanie.
  M. Fijałkowski (Gdańsk)
 3. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.
  P. Hoffman (Warszawa)
16:30 - 16:45
Przerwa kawowa
16:45 - 18:15
Sala Tulip 1

Pacjent z niewydolnością serca w oddziale intensywnej opieki 2019.

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej.

 1. Pacjent z ostrą niewydolnością serca w OIT – zadania pielęgniarki.
  D. Krówczyńska
 2. Czy zdrowy, młody człowiek może chorować na ostrą niewydolność serca- postępowanie w ostrej niewydolności serca.
  M. Walkiewicz
 3. Szczególne problemy w żywieniu chorych z niewydolnością serca.
  K. Czapla
 4. Kiedy chory z niewydolnością serca wymaga pomocy psychologa.
  A. Mierzyńska
 5. Wstępna ocena programu – wiedza pielęgniarek w edukacji pacjenta z niewydolnością serca.
  B. Jankowska-Polańska
Sala Tulip 2

Sesja HOT (Heart Failure Specialist of Tomorrow).
Największe koszmary dyżurowe – poradnik praktyczny.

Prowadzący: M. Kałużna–Oleksy (Poznań), P. Leszek (Warszawa)

Panel ekspertów: A. Gackowski (Kraków), P. Leszek (Warszawa), A. Pawlak (Warszawa), A. Tycińska (Białystok), I. Uchmanowicz (Wrocław), R. Zymliński (Wrocław)

1. "Pojawiam się i znikam...  w poszukiwaniu źródła nawracającego IZW" 
 K. Ptaszyńska–Kopczyńska (Białystok)

 • prezentacja przypadku 
 • co robić – rady eksperta 
  – R. Zymliński (Wrocław)
 • co zostało zrobione 

2. Ostra niedomykalność mitralna 
 D. Adamczak (Poznań)

 • prezentacja przypadku
 • co robić – rady eksperta 
  – A. Gackowski (Kraków)
 • co zostało zrobione 

3. Zapalenie mięśnia serca o bardzo ciężkim przebiegu 
– M. Bohdan (Gdańsk)

 • prezentacja przypadku
 • co robić – rady eksperta 
  – A. Pawlak (Warszawa)
 • co zostało zrobione 

4. Pacjent z zespołem kruchości i ostrą niewydolnością serca
M. Lisiak (Wrocław)

 • prezentacja przypadku 
 • co robić – rady eksperta 
  – I. Uchmanowicz (Wrocław)
 • co zostało zrobione 

5. Największe dyżurowe wyzwania – podsumowanie i rady eksperta
– A. Tycińska (Białystok)

6. Dyskusja

Sala Azalia

Niewydolność serca i arytmie – splątane drogi – jak wyjść na prostą?

We współpracy z Sekcją Rytmu Serca.

 1. Czy etiologia zaawansowanej niewydolności serca determinuje strategię postępowania?
  M. Grabowski (Warszawa)
 2. Ablacja arytmii komorowych - planowo czy w ostateczności?
  A. Gwizdała (Poznań)
 3. LVAD i ICD/CRT-D – razem czy osobno?
  A. Oręziak (Warszawa)
 4. Migotanie przedsionków - czas na zmianę paradygmatu u chorych z niewydolnością serca?
  M. Orczykowski (Warszawa)
 5. Możliwości elektroterapii u pacjentów z niewydolnością serca AD 2019.
  M. Sterliński (Warszawa)
18:15 - 18:30
Sala Tulip 1

Zakończenie.

ABSTRAKTY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń naukowych

na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK (Warszawa, 14-15 czerwca 2019)

- najlepszy plakat zostanie nagrodzony grantem wyjazdowym na Kongres Heart Failure 2020.

 

System abstraktowy będzie czynny

na stronie http://ptkardio.pl 

od 15 lutego do 31 marca 2019 r.

MIEJSCE

Golden Tulip Warsaw Centre
00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2
tel. 22 582 75 00

SPONSORZY

Sponsor platynowy

Sponsor złoty

Sponsor srebrny

Sponsor

Sponsor wspierający

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

TEL. 576 954 917

E-MAIL: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68

BIURO PRASOWE

MAGDALENA KOWALSKA

E-MAIL: magda@cowalski.pl

TEL. 601 54 16 74

 

Pobierz pełną notatkę prasową.

Pobierz materiały graficzne (logo oraz grafika).

 

Nr certyfikatu INFARMA: 1509

Certyfikat MedTech