KONFERENCJA ASOCJACJI
NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK
7-8 czerwca 2024
WARSZAWA
NAGRANIA - już wkrótce

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbywać się będzie w dniach 7-8 czerwca br. w Warszawie.

Ostatni rok to prawdziwy wysyp kolejnych nowości w niewydolności serca, które zostaną przedstawione przez ekspertów z wiodących ośrodków nie tylko kardiologicznych, ale również innych specjalności. Atrakcyjny program naukowy obejmie szerokie spektrum zagadnień dotyczących profilaktyki niewydolności serca, diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, wad zastawkowych, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca. Wraz z kolegami lekarzami innych specjalności będziemy chcieli dyskutować o zaburzeniach psychicznych, problemach związanych z rehabilitacją oraz diagnostyką genetyczną.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy innych specjalizacji, fizjoterapeutów, psychologów, pielęgniarek oraz wszystkich innych, którzy uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta z niewydolnością serca.

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w sercu warszawskiej dzielnicy Wola w hotelu Hilton Warsaw City. To wyjątkowe miejsce. W XVI wieku jako wieś Wielka Wola była miejscem elekcji królów Polski. W XIX wieku po zbudowaniu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, Wola zamieniła się w przemysłowe przedmieście Warszawy, a w 1916 roku włączono ją do Warszawy. W okresie międzywojennym tu lokalizowały się setki zakładów zatrudniających dziesiątki tysięcy robotników. W czasie II wojny światowej część obszaru dzielnicy znalazła się na terenie żydowskiego getta. Obecnie dzielnica zmienia się w centrum biznesowe z największym skupiskiem drapaczy chmur w mieście. 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak 
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021–2023  

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021–2023  

wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak – przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

KOMITET
NAUKOWY

prof. Paweł Balsam
dr hab. Jan Biegus
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka
dr n. med. Michał Bohdan
dr hab. Beata Chrapko
prof. Jarosław Drożdź
prof. Dominika Dudek
dr Ewa Dziewięcka
dr hab. Michał Farkowski
prof. Ryszard Gellert
prof. Marcin Grabowski
prof. Marcin Gruchała
prof. Mariusz Grzesiak
prof. Jacek Grzybowski
prof. Tomasz Hrapkowicz
prof. Ewa Jankowska
prof. Piotr Jankowski
dr Marta Kałużna-Oleksy
prof. Karol Kamiński
dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
prof. Jarosław D. Kasprzak
dr Piotr Kołsut
dr hab. Lidia Kotula
dr Jarosław Kuriata
prof. Małgorzata Kurpesa
prof. Mariusz Kuśmierczyk
dr hab. Łukasz Kuźma
dr hab. Mariusz Kruk
prof. Małgorzata Lelonek
prof. Radosław Lenarczyk
prof. dr hab. Przemysław Leszek
prof. Artur Mamcarz
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr Anna Mierzyńska
prof. Przemysław Mitkowski

prof. Agnieszka Młynarska
prof. Jadwiga Nessler
dr Jacek Niedziela
dr hab. med. Krzysztof Ozierański
mgr Karolina Paszyń
prof. dr hab. Agnieszka Pawlak
prof. Tomasz Pawłowski
dr hab. Ewa Piotrowicz
prof. Aleksander Prejbisz
dr hab. Paweł Rubiś
dr Adam Rdzanek
dr hab. Piotr Ścisło
dr hab. Piotr Siondalski
dr Radosław Smoczyński
prof. Edyta Smolis-Bąk
dr hab. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
dr n. med. Mateusz Sokolski
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
lek. Patrycja Styczeń-Pacholczyk
prof. Piotr Suwalski
dr hab. Paweł Syska
prof. Piotr Szymański
dr Daniel Śliż
dr Aleksandra Tomaszek
prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
prof. dr hab. med. Agnieszka Tycińska
prof. Izabela Uchmanowicz
prof. Tomasz Urbanowicz
prof. Karol Wierzbicki
dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
prof. Adam Witkowski
dr Ewa Wojciechowska
prof. Romuald Wojnicz
dr hab. Jarosław Woroń
prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
prof. Michał Zakliczyński
dr Marta Załęska-Kocięcka

Zobacz Piątek Sobota

 

PROGRAM
KONFERENCJI

program do pobrania w pliku PDF

 

Piątek
9:00 - 10:30
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 1:

Temat: Co odpowiedzieć pacjentowi z niewydolnością serca jeżeli pyta o….?

Prowadzący: prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), dr hab. Jacek Niedziela (Zabrze), prof. Agata Bielecka-Dabrowa (Łódź)

 1. …zanieczyszczenie powietrza, hałas, światło – czy naprawdę szkodzi?
  – dr hab. Łukasz Kużma (Białystok)
 2. …stres – czy prowadzi do niewydolności serca i jak sobie z tym radzić?
  – dr Anna Mierzyńska (Warszawa)
 3. …„lampka wina” – czy szkodzi czy pomaga choremu z niewydolnością serca?
  – prof. Artur Mamcarz (Warszawa)
 4. …bezpieczeństwie użycia „medycznej”/”niemedycznej” marihuany
  – dr hab. Jarosław Woroń (Kraków)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 2.

Temat: Jak diagnozować chorych o nieustalonej etiologii niewydolności serca?

Prowadzący: dr hab. Lidia Kotula (Lublin), prof. Romuald Wojnicz (Zabrze), dr hab. Paweł Rubiś (Kraków) 

 1. Badania genetyczne – jakie możliwości i jak dostępność?
  – dr hab. Lidia Kotula (Lublin)
 2. Rezonans magnetyczny – to więcej niż echokardiografia?
  – dr Ewa Dziewięcka (Kraków)
 3. Rola tomografii komputerowej w diagnostyce niezdolności serca
  - dr hab. Mariusz Kruk (Warszawa)
 4. Biopsja mięśnia sercowego – dlaczego ważne narzędzie?
  – prof. Romuald Wojnicz (Zabrze)
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Warsztat 1: ECHO
Warsztaty pod z udziałem firmy GE HealthCare

Prowadzący: prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódź), prof. Piotr Lipiec (Łódź)

10:45 - 12:15
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 3.

Temat: Niewydolność Serca w Ciąży – współpraca kardiologa i ginekologa
Wspólna sesja PTP i NS PTK

Prowadzenie: prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź), prof. Mariusz Grzesiak (Łódź)

 1. Unikalne wyzwania związane z niewydolnością serca u kobiet w okresie ciąży
  – prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
 2. Diagnostyka i monitorowanie niewydolności serca w trakcie ciąży
  – dr Ewa Wojciechowska (Warszawa)
 3. Bezpieczne strategie farmakologiczne w leczeniu niewydolności serca u ciężarnych oraz rola diety, aktywności fizycznej i innych działań niemedycznych
  – prof. Piotr Szymański (Warszawa)
 4. Współpraca między specjalistami – kardiolog, położnik i neonatolog
  – prof. Mariusz Grzesiak (Łódź)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 4.

Temat: Zaburzenia metaboliczne w niewydolności serca. Co powinien wiedzieć kardiolog?  

Prowadzący: prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa), prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), prof. Przemysław Leszek (Warszawa)

 1. Zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny – połączenie między czynnikami ryzka  sercowo-naczyniowego, nerkowego i metabolicznego
  – prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. Możliwości wykorzystania analogów GLP-1 w leczeniu chorych niewydolnością serca?
  Wykład sponsorowany przez firmę Novo-Nordisk
  – prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)
 3. Nowy gracz w leczeniu zaburzeń metabolicznych – Meldonium.
  Wykład sponsorowany przez firmę Grindeks Kalceks
  – prof. Paweł Balsam (Warszawa)
 4. Jak leczyć niewydolność serca w zależności od stopnia niewydolności nerek? Kiedy mamy szansę na opóźnienie rozwoju niewydolności serca?
  – prof. Marcin Grabowski (Warszawa)
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Warsztat 2: WCD czasowe zabezpieczenie pacjentów z niewydolnością serca w procesie optymalizacji leczenia. 

 1. Rola czasu i optymalizacji leczenia u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) w opraciu o wytyczne (GDMT) a ryzyko NZS w okresie pierwszych 3-6 miesięcy
  – prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 2. Usługa czasowego zabezpieczenia pacjentów z podwyższonym i potencjalnie przemijającym ryzykiem NZS. Kamizelka defibrylująca (WCD) jej dostępność i refundacja w Polsce
  – Grzegorz Zwijacz, ZOLL
 3. Telemonitoring i wysiłkowy test „korytarzowy” jako funkcje kamizelki defibrylującej dedykowane do śledzenia zmiany stanu pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową w procesie optymalizacji leczenia
  – Paweł Turcewicz, ZOLL
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Sesja abstraktowa -> Foyer konferencyjne, poziom WH

12:30 - 14:00
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 5.

Temat: Kiedy elektrofizjolog może wesprzeć leczenie niewydolność serca?

Prowadzący: dr hab. Michał Farkowski (Warszawa), prof. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)

 1. Czy umiemy skutecznie leczyć zaburzenia rytmu serca u chorych z NS – perspektywa kardiologa nieinterwencyjnego.
  Wykład sposorowany przez firmę
  Novartis
  – prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
 2. Ablacja migotania przedsionków
  – dr hab. Michał Farkowski (Warszawa)
 3. Ablacja komorowych zaburzeń rytmu serca
  – prof. Radosław Lenarczyk (Zabrze)
 4. Kiedy i komu ICD/s-ICD/kamizelka ICD
  – dr hab. Paweł Syska (Warszawa)
 5. Kiedy myśleć o ablacji łącza przedsionkowo-komorowego?
  – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 6.

Temat: Nowe horyzonty leczenia niewydolności serca

Przewodniczący: prof. Jadwiga Nessler (Kraków), prof. Ewa A. Jankowska (Wrocław), prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)

 1. Jak postępować z chorym po kolejnym zaostrzeniu.
  – prof. Marcin Grabowski (Warszawa)
 2. Nowa definicja niedoboru żelaza? Czy nowe koncepcje leczenia?
  – prof. Ewa A. Jankowska (Wrocław)
 3. Uogólniony przewlekły stan zapalny czy potrafimy ocenić i diagnozować?
  Wykład sponsorowany przez firmę Novo-Nordisk
  – prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 4. Jak i dlaczego optymalizować leczenie chorych z HF improved?
  Wykład sponsorowany przez firmę Astra Zeneca
  – prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Warsztat 3: Mechaniczne wspomaganie długoterminowe (LVAD)

Prowadzący: prof. Przemysław Leszek (Warszawa)

 1. Mechaniczne wspomaganie długoterminowe (LVAD) czy przeszczepienie serca – kiedy i komu?
  – prof. Przemysław Leszek (Warszawa)
 2. Kardiochirurg – mistrz ceremonii – nie zawsze optymalny pacjent i implantacja LVAD
  – dr Piotr Kołsut (Warszawa)
 3. Pacjent z LVAD – opieka lekarska – wszystko co trzeba wiedzieć
  – dr Marta Załęska-Kociecka (Warszawa)
 4. Problemy natury psychologicznej – jak postępować
  – dr Aleksandra Tomaszek (Warszawa)
 5. LVAD – nowoczesne urządzenie – jak ono działa w praktyce.
  Prezentacja Firmy Abbott.

Kuluarowa dyskusja przy kawie

14:00 - 15:00
Restauracja

Przerwa lunchowa

15:00 - 16:15
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 7.

Prowadzący: dr Marta Kałużna-Oleksy (Poznań), prof. Paweł Rubiś (Kraków), prof. Tomasz Pawłowski (Warszawa)

Rewaskularyzacja w niewydolności serca – aktualny stan wiedzy, a praktyka kliniczna

 1. Rewaskularyzacja – pro
  prof. Tomasz Pawłowski (Warszawa)
 2. Rewaskularyzacja – contra
  – dr hab. Paweł Rubiś (Kraków)

Aspekty praktyczne – co przemawia za rewaskularyzacją

 1. Przezskórną
  – dr Marta Kałużna-Oleksy (Poznań)
 2. Kardiochirurgiczną
  – dr Radosław Smoczyński (Warszawa)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 8.

Temat: Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w leczeniu niewydolności serca
Sesja sponsorowana przez firmę Boehringer-Ingelheim

Prowadzący: prof. Jadwiga Nessler (Kraków), prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa), prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

 1. Stan niewydolności serca w Polsce w oparciu o Raport Niewydolności Serca w Polsce 2014-2021.
  – prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Jak diagnozować chorych z HFpEF? Rola echokardiografii.
  – prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
 3. Co oznacza optymalna terapia chorych z niewydolnością serca i różną frakcją wyrzutową?
  – prof. Jadwiga Nessler (Kraków)
 4. Leczymy nie tylko serce ….
  – prof. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)

Dyskusja

16:15 - 18:00
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Inauguracja Konferencji

 1. Rozpoczęcie/przywitanie
  – prof. Agnieszka Pawlak
 2. Chory z niewydolnością serca – wyzwania i perspektywy?
  – Minister Zdrowia
 3. Koszty leczenia chorób sercowo-naczyniowych? Czy są szanse na ich redukcję?
  – dr Piotr Winciunas
 4. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia czy jest miejsce na niewydolności serca
  – prof. Adam Witkowski
 5. Badania genetyczne w diagnostyce kardiologicznej wyzwania, możliwości, znaczenie?
  – prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka
 6. Opieka nad chorym z niewydolnością serca w ramach koordynowanej opieki w POZ
  – osiągniecia plany i wyzwania?
  – dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
 7. Pilne potrzeby w niewydolności serca w Polsce
  – prof. Agnieszka Pawlak
 8. Ogłoszenie wyników sesji abstraktowej
  – prof. Paweł Rubiś
18:00 - 18:30
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Koncert & koktajl powitalny

Sobota
8:30 - 10:00
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 9.
Sesja we współpracy z Sekcją Epidemiologii i Prewencji PTK

Temat: Jak zapobiegać i jak leczyć w niewydolności serca otyłość, zaburzenia elektrolitowe, hipercholesterolemię? 

Prowadzący: prof. Agnieszka Młynarska (Śląski Uniwersytet Medyczny), prof. Małgorzata Lelonek (Łódź), dr hab. Jacek Niedziela (Zabrze)

 1. Prewencja otyłości jako prewencja niewydolność serca
  – prof. Aleksander Prejbisz (Warszawa)
 2. Na co zwrócić uwagę u pacjentów z niewydolnością serca i otyłością
  – prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)
 3. Zaburzenia elektrolitowe Na, K, Mg – w prewencji?
  – prof. Karol Kamiński (Białystok)
 4. Zaburzenia elektrolitowe Na, K, Mg – w niewydolności serca?
  – dr hab. Jacek Niedziela
 5. Hipercholesterolemia jako czynnik ryzyka rozwoju niewydolności serca
  – dr Daniel Śliż (Warszawa)
 6. Hipercholeterolemia w niewydolności serca niedokrwiennej i nie-niedokrwiennej
  – prof. Piotr Jankowski (Warszawa)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 10.

Temat: Zastój w niewydolności serca

Prowadzący: dr Robert Zymliński (Wrocław), prof. Ryszard Gellert (Warszawa), dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)

 1. Ocena przewodnienia i odwodnienia
  – prof. Ryszard Gellert (Warszawa)
 2. Nowoczesna ocena przewodnienia w obrazowaniu
  – prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódz)
 3. Diuretyki pętlowe, diuretyki nie pętlowe oraz nowi gracze w leczenia zastoju w HF
  – dr hab. Jan Biegus (Wrocław)
 4. Niefarmakologiczne sposoby zwalczania zastoju (ultrafiltracja, dializa otrzewnowa, hemodializa)
  – dr Piotr Gajewski (Wrocław)
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Warsztat 4: Rejestry PTK

Temat: Czego dowiadujemy się z Raportów i Rejestrów

Prowadzenie: prof. Jarosław Drożdż (Łódź), prof. Przemysław Leszek (Warszawa)

 1. Raport kardiomiopatii
  – prof. Przemysław Leszek (Warszawa)
 2. Rejestr HEROES
  – prof. Jarosław Drożdż (Łódź)
 3. Rejestr Myocarditis-PL
  – lek. Patrycja Styczeń-Pacholczyk (Warszawa)
 4. Sieć Centrów Niewydolności Serca (I-CARE HF)
  – prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 5. Badanie obserwacyjne HF-POL
  – prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)
10:15 - 11:45
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 11.

Temat: Nowe możliwości w leczeniu kardiomioaptii

Prowadzący: dr hab. Paweł Rubiś (Kraków), prof. Jacek Grzybowski (Warszawa), prof. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

 1. Jak diagnozować i leczyć chorych z kardiomiopatią przerostową
  Wykład pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
  – Paweł Rubiś (Kraków)
 2. Jak diagnozować i leczyć chorych z amyloidozą
  – prof. Jacek Grzybowski (Warszawa)
 3. Jak diagnozować i leczyć chorych z infiltracją mięśnia serca (sarkoidoza, hemochromatoza)
  – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz (Warszawa)
 4. Jak diagnozować i leczyć chorych z kardiomiopatią po-antracyklinową i inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych (CTLA)?
  – prof. Przemysław Leszek (Warszawa)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 12.

Temat: Ważne, a często pomijane zagadnienia w niewydolność serca

Prowadzący: prof. Dominika Dudek (Kraków), prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa) 

 1. Zaburzenia psychiczne (Depresja, Lęk, Bezsenność, Majaczenia) jak rozpoznać i jak leczyć
  – prof. Dominika Dudek (Kraków)
 2. Rehabilitacja – komu, kiedy, gdzie i jak?
  – prof. Małgorzata Kurpesa (Łódź)
 3. Telemedycyna – jakie korzyści zyskuje chory z niewydolnością serca?
  dr hab. Ewa Piotrowicz (Warszawa)
 4. Jak powinna wyglądać prawidłowa kontrola częstości rytmu serca u chorego z niewydolnością serca?
  Wykład pod patronatem firmy Servier
  – prof. Przemysław Mitkowski
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Warsztat 5: Ergospirometria
Warsztaty z udziałem firmy VO2MAX Sp. z o.o.

Prowadzący: prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań), dr Marta Bazańska-Janas

12:00 - 13:30
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 13.

Temat: Kwalifikacja pacjentów z niewydolnością serca do przezskórnych zabiegów strukturalnych – kogo, kiedy i do czego? 
Wspólna sesja ANS i Grupy Roboczej Echonawigacji AISN PTK

Przewodniczący: dr hab. Piotr Ścisło (Warszawa), prof. Piotr Szymański (Warszawa), dr Adam Rdzanek (Warszawa)

 1. Niedomykalność zastawki mitralnej – którzy pacjenci są kandydatami do przezskórnej naprawy metodą brzeg-do-brzegu?
  – dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
 2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej – którzy pacjenci są kandydatami do przezskórnej naprawy metodą brzeg-do-brzegu (triclip)?
  – prof. Piotr Szymański (Warszawa)
 3. Przezskórne leczenie wtórnych niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych
  – dr Adam Rdzanek (Warszawa)
 4. Czy jest jeszcze miejsce na kardiochirurgie w leczeniu wad zastawkowych serca
  – prof. Piotr Suwalski (Warszawa)
sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 14.

Temat: Prawdziwie zaawansowana niewydolność serca
Sesja zorganizowana wspólnie z Polish LVAD Club 

Prowadzenie: prof. Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), prof. Karol Wierzbicki (Kraków), prof. Marcin Gruchała (Gdańsk)

 1. Wpływ ewolucji urządzeń LVAD na „klinikę” i „filozofię” długoterminowego wspomagania serca, czyli który „bridge” najważniejszy?
  dr n. med. Tomasz Hrapkowicz (Zabrze)
 2. Rekrutacja, diagnostyka i kwalifikacja pacjentów do implantacji LVAD – co możemy i co musimy usprawnić?
  prof. Michał Zakliczyński (Wrocław)
 3. Najważniejsze „momenta” w trakcie implantacji LVAD – kto, kiedy i za co odpowiada
  dr hab. n. med. Tomasz Urbanowicz (Poznań)
 4. Pacjent po implantacji LVAD to dalej kardiologiczny pacjent.
  dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Kraków)
 5. Pacjent z LVAD w obrazach echokardiograficznych.
  – dr n. med. Marta Załęska–Kocięcka (Warszawa)
 6. Czy po implantacji LVAD kończy się praca kardiochirurga?
  dr hab. n. med. Piotr Siondalski (Gdańsk)
sala warsztatowa: Hilton Light Room

Sesja Pielęgniarska

Temat: Rehabilitacja i opieka pielęgniarska

Prowadzenie: prof. Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Mariola Łodzińska, Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

 1. Czy jest miejsce na pielęgniarkę niewydolności serca w systemie opieki zdrowia? Gdzie jesteśmy?
  – Mariola Łodzińska (Prezes NIPiP)
 2. Fizjoterapia na różnych etapach niewydolności serca.
  – dr hab. n. k. f. Edyta Smolis-Bąk, prof. AWF (Warszawa)
 3. Pacjent wymagający terapii dożylnej – możliwe interwencje pielęgniarskie.
  – mgr Karolina Paszyń (Warszawa)
 4. Długoterminowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca – na co trzeba zwrócić uwagę?
  – prof. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
13:45 - 15:15
sala wykładowa: Warsaw Hall 4

Sesja 15.

Temat: Ostra niewydolność serca – to warto wiedzieć?

Prowadzący: prof. Agnieszka Tycińska (Białystok), prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

 1. Krótko-trwałe mechaniczne wspomaganie krążenia – IABP, ECMO, Impella
  – dr n. med. Izabela Górkiewicz-Kot (Kraków)
 2. Ocena przewodnienia u pacjentów zagrożonych zaostrzeniem niewydolności serca. 
  – prof. Paweł Krzesiński (Warszawa)
 3. Kiedy przekazać pacjenta z OINK na oddział ogólny?
  – dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
 4. Czy mamy postęp w leczeniu farmakologicznym ostrej niewydolności serca
  – prof. Agnieszka Tycińska (Białystok)

 

sala wykładowa: Warsaw Hall 5

Sesja 16.

Temat: Praktyczne podejście do chorób zapalnych mięśnia sercowego. Sesja HFA Young ESC

Prowadzący: prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa), dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa), dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański (Warszawa)

 1. Pacjent z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego
  – dr n. med. Mateusz Sokolski (Wrocław)
 2. Pacjent z przewlekłym zapaleniem mięśnia sercowego
  – dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański (Warszawa)
 3. Pacjent z sarkoidozą serca
  – dr n. med. Michał Bohdan (Gdańsk)
 4. Pacjent z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń i zajęciem serca
  – prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 5. Pacjent z odrzucaniem serca przeszczepionego
  – dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
15:15 - 16:15
Restauracja

Przerwa lunchowa

HILTON WARSAW CITY
ulica Grzybowska 63
00-844 Warszawa
tel: +48 22 356 55 55
e-mail: info.warsaw@hilton.com

Patronat honorowy

Sponsor Strategiczny

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Partner