Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2022 roku | Łódź

Sponsor Strategiczny

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Partner