Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
7-8 czerwca 2024 | Warszawa

Patronat honorowy

Sponsor Strategiczny

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Partner