Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2022 roku | Łódź

Platynowy Sponsor

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Partner