Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2023 roku | Łódź
 
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych na Konferencję Asocjacji Niewydolności Serca PTK.
Zgłoszeń można dokonywać poprzez system abstraktowy PTK: 
https://ptkardio.pl/uzytkownicy/abstrakty

Termin zgłaszania prac mija 22.05.2022 r.