Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2022 roku | Łódź
1
Związek przedpandemicznej jakości życia oraz pytań kwestionariusza WHOQoL-BREF z decyzją o nieszczepieniu się przeciwko SARS-CoV-2 w populacji chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową.
Osoba prezentująca:

Pan Filip Sawczak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań;Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań;)

Autorzy
 • Pan Filip Sawczak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • lekarz Jacek Migaj (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • Pani Agata Kukfisz (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • Pani Magdalena Szczechla (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • lekarz Helena Krysztofiak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań)
 • Pani Katarzyna Przytarska (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań)
 • lekarz Magdalena Dudek (I Klinika Kardiologii, Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Długa1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • prof. dr hab. n. med Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 PoznańSzpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
2
Związek jakości życia oraz stanu odżywieniu z niedoborem żelaza u hospitalizowanych pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową
Osoba prezentująca:

Pan Filip Sawczak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań;Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań;)

Autorzy
 • Pan Filip Sawczak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • Pani Agata Kukfisz (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • Pani Magdalena Szczechla (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • lekarz Helena Krysztofiak (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań)
 • Pani Katarzyna Przytarska (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań)
 • lekarz Magdalena Dudek (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • lekarz Jacek Migaj (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
 • prof. dr hab. n. med Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Długa 1/2 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań)
3
Różnice w profilu klinicznym infekcji COVID-19 u pacjentów z długoterminowym wspomaganiem lewej komory LVAD implantowanymi przed i w okresie pandemii
Osoba prezentująca:

lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków; Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków;)

Autorzy
 • lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 KrakówOddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • lek. med. Karol Wierzbicki (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University,, Prądnicka Kraków)
 • lek. med. Izabela Górkiewicz-Kot (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • Grzegorz Wasilewski (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • lek. med. Michał Kaleta (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr n. med. Dorota Sobczyk (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Bogusław Kapelak (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, CM UJ, Prądnicka 80 Kraków)
4
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i kardiomiopatia z obniżoną kurczliwością bez rozstrzeni - porównanie profili klinicznych i echokardiograficznych oraz rokowania
Osoba prezentująca:

lek. Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków;)

Autorzy
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Aleksandra Karabinowska-Małocha (Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Mateusz Winiarczyk (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Monika Kaciczak (Students` Scientific Group at the Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
 • Pan Jan Robak (Students` Scientific Group at the Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
 • Pan Filip Baranowski (Students` Scientific Group at the Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
5
CA-125 - czy tylko dla onkologów? Badanie pilotażowe przydatności klinicznej nowego biomarkera w niewydolności serca
Osoba prezentująca:

lekarz Maria Sawościan (Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żeromskiego 113 Łódź;)

Autorzy
 • lekarz Maria Sawościan (Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żeromskiego 113 Łódź)
  Pani Kornelia Kołodziejczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 łódź)
 • prof. dr hab. n. med Małgorzata Lelonek (Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żeromskiego 113 Łódź)
6
Nawet zaawansowane metody wspomagania krążenia mogą nie uratować życia w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia z wstrząsem kardiogennym
Osoba prezentująca:

lekarz Piotr Łagosz (Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław;Instytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław;)

Autorzy
 • lekarz Piotr Łagosz (Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Borowska 213 WrocławInstytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław)
 • dr hab. n. med. Jan Biegus (Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Borowska 213 WrocławInstytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,, Borowska 213 Wrocław)
 • dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski (Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 2022 we Wrocławiu, Borowska 213 WrocławInstytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław)
 • dr hab. n. med. Robert Zymliński (Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław; Instytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław)
7
Walidacja autorskiego kwestionariusza wiedzy o niewydolności serca
Osoba prezentująca:

lek. med. Jolanta Kolasa (IMDiK PAN, Pawińskego 5 Warszawa;)

Autorzy
8
Niewydolność serca jako główny czynnik rokowniczy u pacjentów kierowanych na planową angiografię tętnic wieńcowych: The Bialystok Coronary Project.
Osoba prezentująca:

dr n. med. Łukasz Kuźma (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, M.C Skłodwoskiej 24a Białystok;)

Autorzy
 • dr n. med. Łukasz Kuźma (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, M.C Skłodwoskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Anna Tomaszuk-Kazberuk (Klinika Kardiologii UMB, Nasienna Białystok)
 • Pani Anna Kurasz (Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB, Skłodowskiej 24a Białystok, M.C Skłodowskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Marek Koziński (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Powstania Styczniowego 9B Gdynia)
 • prof. dr hab. n. med Bożena Sobkowicz (Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB, Skłodowskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Sławomir Dobrzycki (Klinika Kardiologii Inwazynej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, M.C Skłdowskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Gregory Lip (Cardiovascular Medicine, University of Liverpool, L69 3BX Liverpool)
9
Znaczenie GDF-15 w stratyfikacji ryzyka ostrej niewydolności serca-ocena na podstawie obserwacji prospektywnej
Osoba prezentująca:

lek. med. Joanna Płonka (Department of Cardiology, University Hospital, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole;)

Autorzy
 • lek. med. Joanna Płonka (Department of Cardiology, University Hospital, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole)
 • mgr Anna Klus (Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole)
 • Pani Klaudia Dąbrowska (Students` Research Group Cardios, Faculty of Medicine, University of Opole, Poland , al. Witosa26 Opole)
 • lekarz Natalia Wężyk-Wylęgała (Department of Cardiology, University Hospital in Opole, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 2022, Poland, W.Witosa 26 Opole)
 • lekarz Lidia Rzepiela (Department of Cardiology, University Hospital in Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole)
 • mgr Ewa Gawrylak- Dryja (Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole)
 • mgr inż. Krzysztof Nalewajko (Department of Cardiology, University Hospital, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland, al. W.Witosa 26 Opole)
 • prof. dr hab. n. med Marek Gierlotka (Department of Cardiology, University Hospital, Institute of Medical Sciences, University of Opole, W. Witosa 26 Opole)
10
Niewydolność serca jako czynnik ryzyka śmiertelności w COVID-19
Osoba prezentująca:

lekarz Anna Polańska (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź;)

Autorzy
 • lekarz Anna Polańska (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź)
 • dr n. med. Dawid Miśkowiec (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź)
 • lekarz Aleksandra Mamzer (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź)
 • lekarz Barbara Zając (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź)
 • prof. dr hab. n. med Jarosław Kasprzak (WSS im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Klinika Kardiologii, Kniaziewicza 1/5 Łódź)
11
Dyssynchronia mechaniczna u 42-letniego pacjenta z kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory- studium przypadku.
Osoba prezentująca:

lekarz Agnieszka Stępień (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków;)

Autorzy
 • lekarz Agnieszka Stępień (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Katarzyna Graczyk (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Katarzyna Deleska (Students Scientific Group of Cardiovascular Imaging, Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Magdalena Kostkiewicz (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College,, Prądnicka 80 KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Piotr Podolec (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr Katarzyna Holcman (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital,, Prądnicka 80 Kraków)
12
Charakterystyka kliniczna i rokowanie długoterminowe u pacjentów z niewydolnością serca z poprawioną frakcją wyrzutową. Pierwsze doniesienie polskie.
Osoba prezentująca:

lekarz Konrad Stępień (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków;)

Autorzy
 • lekarz Konrad Stępień (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pan Karol Nowak (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pan Jakub Furczyński (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Natalia Kachnic (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pan Michael Platschek (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Aleksandra Karcińska (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr Jaroslaw Zalewski (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Jadwiga Nessler (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
13
Różnice między płciami w częstości występowania, postępowaniu i wynikach leczenia u dorosłych pacjentów w wieku powyżej 20 lat z klinicznie rozpoznanym zapaleniem mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 10 lat: dane z ogólnopolskiej bazy danych MYO-PL.
Osoba prezentująca:

lekarz Aleksandra Chabior (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa;)

Autorzy
 • dr n. med. Krzysztof Ozierański (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a WarszawaI Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Banacha 1a Warszawa1st Department of Cardiology, Medical University of Warsaw,, Banacha 1a Warsaw)
 • dr n. med. Agata Tymińska (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Aleksandra Chabior (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • mgr Beata Koń (Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Grójecka 186 WarszawaKolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa, ul. Madalińskiego 6/8 Warszawa)
 • lekarz Cezary Maciejewski (Warszawski Uniwersytety Medyczny I Klinika Kardiologii, Banacha 1a WarszawaI Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Żwirki i Wigury 61 Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med Grzegorz Opolski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a WarszawaI Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Żwirki i Wigury 61 WarszawaI Katedra i Kliniak Kardiologii, Banacha 1a WarszawaI Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Banacha 1a Warszawa1st Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Banacha 1a Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a WarszawaWarszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61 Warszawa)
14
Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory w grupie pajcjentów z zastawkowymi wadami serca. Wyniki rejestru BIA-WAD
Osoba prezentująca:

lekarz Krzysztof Struniawski (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstok, M.C. Skłdowskiej 24a Białystok;)

Autorzy
 • lekarz Krzysztof Struniawski (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstok, M.C. Skłdowskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Hanna Bachórzewska-Gajewska (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstok, M.C. Skłdowskiej 24a Białystok)
 • dr n. med. Łukasz Kuźma (Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB, Skłodowskiej 24a Białystok) prof. dr hab. n. med Sławomir Dobrzycki (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstok, M.C. Skłdowskiej 24a Białystok)
15
Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne determinanty niewydolności serca
Osoba prezentująca:

prof. nadzw. Sylwia Roszkowska (Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, ul. Prez. Gabriela Narutowicza 68 Łódź;)

Autorzy
 • prof. nadzw. Sylwia Roszkowska (Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, ul. Prez. Gabriela Narutowicza 68 Łódź)
 • mgr Barbara Kula (Faculty of Economics and Sociology, University of Lodź, rez. Gabriela Narutowicza 68 Łódź)
 • mgr Natalia Pawelec (Faculty of Economics and Sociology, University of Lodź,, Gabriela Narutowicza 68 Łódź)
 • prof. dr hab. n. med Anna Tomaszuk-Kazberuk (Klinika Kardiologii UMB, Skłodowskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Hanna Bachórzewska-Gajewska (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, M.C Skłodwoskiej 24a Białystok)
 • prof. dr hab. n. med Sławomir Dobrzycki (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstok, M.C. Skłdowskiej 24a Białystok)
 • dr n. med. Łukasz Kuźma (Klinika Kardiologii Inwazynej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, M.C Skłodwoskiej 24a Białystok)
16
Powtarzalne zastosowanie lewozymendanu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca
Osoba prezentująca:

lekarz Marcin Książczyk (Department of Noninvasive Cardiology, Medical University of Lodz, Żeromskiego 113 Łódź;)

Autorzy
 • lekarz Marcin Książczyk (Department of Noninvasive Cardiology, Medical University of Lodz, Żeromskiego 113 Łódź)
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała (Kliniczne Centrum Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Dębinki 7 Gdańsk)
 • lek. med. Iwona Stopczyńska (1st Department of Cardiology, Medical University of Gdansk, Dębinki 7 Gdańsk)
 • prof. dr hab. n. med Małgorzata Lelonek (Department of Noninvasive Cardiology, Medical University of Lodz, Żeromskiego 113 Łódź)
17
Pacjenci z kardiomiopatią przerostową z różnymi wartościami przestrzeni pozakomórkowej - porównanie parameterów klinicznych
Osoba prezentująca:

lekarz Aleksandra Karabinowska-Małocha (Jagiellonian University Medical College, Św. Anny Kraków, Św. Anny 12 Kraków;Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków;)

Autorzy
 • lekarz Aleksandra Karabinowska-Małocha (Jagiellonian University Medical College, Św. Anny Kraków, Św. Anny 12 KrakówKlinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków)
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków)
 • Pani Aleksandra Budkiewicz (Koło Niewydolności Serca przy Klinice Chorób Serca i Naczyń Szpitala im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków)
 • lekarz Łukasz Żydzik (Koło Niewydolności Serca przy Klinice Chorób Serca i Naczyń Szpitala im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków)
 • lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnick Kraków)
 • dr Katarzyna Holcman (Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Piotr Podolec (Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, CM UJ, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka Kraków)
18
Problemy elektroterapii i elektrofizjologii u pacjentów z COVID- 19 w dwuspecjalistycznym oddziale kardiologiczno- kardiochirurgicznym
Osoba prezentująca:

lekarz Mariusz Wójcik

Autorzy
 • lekarz Mariusz Wójcik
 • lek. med. Marcin Chlebuś (Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Lwowska 60 Rzeszów)
19
Ocena kąta fazowego i jego korelacji z parametrami biochemicznymi oraz składu ciała u pacjentów z niewydolnością serca i po przeszczepieniu serca - wyniki wstępne
Osoba prezentująca:

lekarz Alicja Radtke-Łysek (First Department of Cardiology, Medical University of Gdansk, Debinki 7, Gdańsk)

Autorzy
20
Kontrola rytmu serca i jej czynniki predykcyjne u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym. Dane z rejestru Heart Failure Long-Term Registry Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Osoba prezentująca:

lekarz Magdalena Zawadzka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa;)

Autorzy
 • lekarz Magdalena Zawadzka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Agata Tymińska (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Krzysztof Ozierański (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Marek Wawrzacz (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Paweł Balsam (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Cezary Maciejewski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Magdalena Kleszczewska (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Michał Marchel (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med Jarosław Drożdż (Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, UM w Łodzi, Pomorska 251 Łódź)
 • prof. dr hab. n. med Grzegorz Opolski (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Banacha 1a Warszawa)
 • dr hab. n. med. M Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
21
Udana stymulacja overdrive częstoskurczu przedsionkowego u pacjenta z amyloidozą serca - studium przypadku.
Osoba prezentująca:

lekarz Katarzyna Graczyk (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków;)

Autorzy
 • lekarz Katarzyna Graczyk (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków;)
 • lekarz Agnieszka Stępień (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University,, Prądnicka Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Piotr Podolec (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Magdalena Kostkiewicz (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University,, Prądnicka KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr Katarzyna Holcman (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
22
Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe w predykcji dysfunkcji rozkurczowej po ostrym zawale serca
Osoba prezentująca:

lek. med. Kinga Pluta (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Żwirki i Wigury 61 Warszawa)

Autorzy
 • lek. med. Kinga Pluta (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Żwirki i Wigury 61 Warszawa)
 • lek. med. Aleksandra Gasecka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
23
Powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu kardiomiopatii amyloidowej
Osoba prezentująca:

dr Katarzyna Holcman (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków;Department of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)

Autorzy
 • dr Katarzyna Holcman (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Magdalena Kostkiewicz (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University,, Prądnicka KrakówDepartment of Nuclear Medicine, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Agnieszka Stępień (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Katarzyna Graczyk (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Ewa Dziewięcka (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • lekarz Aleksandra Karabinowska-Małocha (Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pan Krystian Mróz (Students Scientific Group of Heart Failure, Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • Pani Zuzanna Sachajko (Students Scientific Group of Heart Failure, Department of Cardiac and Vascular Diseases, Jagiellonian University Medical College Prądnicka 80 Kraków, Prądnicka 80 Kraków)
 • prof. dr hab. n. med Piotr Podolec (Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Prądnicka 80 Kraków)
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Department of Cardiac and Vascular Disease in John Paul II Hospital, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Prądnicka Kraków)
24
Porównanie wartości skal prognostycznych u polskich pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością serca - na podstawie rejestrów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Osoba prezentująca:

lekarz Magdalena Zawadzka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa;)

Autorzy
 • lekarz Magdalena Zawadzka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Michał Peller (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Paweł Balsam (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Agata Tymińska (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Krzysztof Ozierański (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Marek Wawrzacz (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Banacha 1a Warszawa, Banacha 1a Warszawa)
 • lekarz Magdalena Kleszczewska (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr n. med. Michał Marchel (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med Jarosław Drożdż (Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, UM w Łodzi, Pomorska 251 Łódź)
 • prof. dr hab. n. med Grzegorz Opolski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr hab. n. med. M Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a Warszawa)
25
Kobiety z ostrą niewydolnością serca szybciej otrzymują pomoc kardiologa niż mężczyźni
Osoba prezentująca:

lek. med. Joanna Płonka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. Witosa 26 Opole)

Autorzy
 • lek. med. Joanna Płonka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. Witosa 26 Opole)
 • Pani Klaudia Dąbrowska (Studenckie Koło Naukowe ,,Cardios" przy Klinice Kardiologii w Opolu, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. WItosa 26 Opole)
 • lekarz Natalia Wężyk-Wylęgała (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. Wincentego WItosa 26 Opole)
 • lekarz Lidia Rzepiela (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. Wincentego WItosa 26 Opole)
 • lek. med. Robert Zieliński (Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwerystet Opolski, Polska , al. Witosa 26 Opole)
 • dr n. med. Piotr Feusette (Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • mgr inż. Krzysztof Nalewajko (Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • prof. dr hab. n. med Marek Gierlotka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. Witosa 26 Opole)
26
Opóźnienia do leczenia ostrej niewydolności serca w dobie pandemii Covid-19
Osoba prezentująca:

lek. med. Joanna Płonka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. Wincentego WItosa 26 Opole;)

Autorzy
 • lek. med. Joanna Płonka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. Wincentego WItosa 26 Opole)
 • lekarz Natalia Wężyk-Wylęgała (Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • Pani Klaudia Dąbrowska (Studenckie Koło Naukowe ,,Cardios" przy Klinice Kardiologii w Opolu, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. WItosa 26 Opole)
 • lekarz Lidia Rzepiela (Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Uniwerystet Opolski, Polska , W.Witosa 26 Opole)
 • mgr inż. Krzysztof Nalewajko (Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • lek. med. Jarosław Bugajski (Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • dr n. med. Piotr Feusette (Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwerystet Opolski, Polska , al. W.Witosa 26 Opole)
 • prof. dr hab. n. med Marek Gierlotka (Klinika i Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, al. W. Witosa 26 Opole)
27
Nadciśnienie tętnicze jako nieoczywisty sprzymierzeniec u pacjentów z migotaniem przedsionków - zaskakujące wyniki badania NOMED-AF.
Osoba prezentująca:

Pan Piotr Zieleniewicz (Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, Gdańsk)

Autorzy
 • Pan Piotr Zieleniewicz (Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, Gdańsk)
 • dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski (Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki, 7 Gdańsk)