Konferencja Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2022 roku | Łódź

Konferencja

Złoty sponsor

Platynowy sponsor

Srebrny Sponsor

Partner